MEDIA


Om iedereen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze werking verspreiden we maandelijks een nieuwsbrief (per post en per mail). Via de nieuwsflash kom je de laatste SIVI-nieuwsjes te weten! Tenslotte vinden jullie onder publicaties onze jaarverslagen, persartikels, SIVI-publicaties, enzovoort.  

KALENDER