HOME‎ > ‎MEDIA‎ > ‎Nieuws Flash‎ > ‎

Overleg minister Gatz!

Geplaatst 6 mei 2015 08:01 door Ann Vanhoof
Op 6 maart ging vzw SIVI samen met andere verenigingen uit Antwerpen, Aalst, … en gekoepeld door het Netwerk tegen Armoede in overleg met het kabinet Gatz over vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede en de uitrol van de UiTPAS. Een volle tafel, met de Minister zelf, de raadgevers sociaal-cultureel werk, jeugd, media en Brussel én een delegatie van 12 personen uit armoedeverenigingen uit verschillende regio’s waar de UiTPAS wordt uitgerold. De Minister nam ruim de tijd om te luisteren naar de ervaringen van mensen in armoede met het gebruik van de UiTPAS en de A-kaart.


Er werd lang stil gestaan bij de weg die mensen in armoede afleggen naar cultuurparticipatie, wat de beste manieren zijn om dit te begeleiden, welke taken publiekswerkers en cultuuraanbieders hier zelf in kunnen opnemen… Mensen in armoede gaven aan dat het voor hen niet evident is om binnen te treden in een wereld die ze niet kennen, zélfs al zijn heel wat randvoorwaarden al vervuld. In die zin werd het duidelijk dat een UiTPAS alléén, de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede niet zal verhogen.

De UiTPAS moet een instrument zijn binnen een
armoedebestrijdend beleid, waarbij op alle vlakken wordt gewerkt aan het verlagen van drempels, maar waarbij ook geïnvesteerd wordt in ontmoetingsplaatsen voor mensen in armoede, groepsinitiatieven, een aanbod op maat. We verwachten veel van de instap en opvolging van de nieuwe UiTPASregio’s, en hopen dat de Minister onze bezorgdheden meeneemt in de verdere uitrol van het UiTPASproject.

Het belangrijkste punt van het overleg had de Minister in elk geval begrepen; we benadrukten sterk het belang van dialoog en betrokkenheid van mensen in armoede in elke fase van het project en op elk
niveau. De Minister stelde alvast voor om de dialoog tussen het Vlaams kabinet Cultuur en het Netwerk intensiever te organiseren dan de verplichte 2 keer verticaal armoede overleg per jaar.

 


Comments