CULTUUR

Onze samenleving kent een overvloed aan culturele activiteiten. Ondanks het uitgebreide aanbod, Zijn culturele activiteiten vaak niet weggelegd voor mensen met een beperkt inkomen. Cultuur is vaak het eerste waar zij op beknibbelen. Verder ervaren ze ook een enorme druk vanuit de maatschappij:  ‘wie geen geld heeft, kan zich geen extra’s permitteren’. Toch is cultuur voor mensen in armoede wel degelijk noodzakelijk én tegelijk ook erg zinvol. Bijvoorbeeld omdat armoede en eenzaamheid steeds vaker hand in hang gaan. Vandaar dat Vzw SIVI veel energie en tijd investeert om cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen! 

   Wat?

Groepsactiviteiten
Maandelijks trekken we er met een groep cultuurliefhebbers op uit. Theater, film, uitstappen wisselen elkaar geregeld af. De kostprijs van een activiteit varieert naargelang de activiteit. We gaan steeds op zoek naar goedkope activiteiten of maken gebruiken van tussenkomsten om de prijs zo laag mogelijk te houden.

Individuele tussenkomst
Dankzij de 80/20 regel van de Stad Gent kunnen we ook een financiële tussenkomst voorzien voor inwoners van Sint-Amandsberg en Oostakker die het financieel niet breed hebben. Als je er recht op hebt, krijg je tot 80% van de je culturele activiteit terugbetaald! Dit betekent dat je zelf slechts 20% van je sportabonnement, cinematicket, fotografiecursus, …  betaalt. Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden en die moet je zeker navragen binnen onze Vereniging.
Salonvergaderingen
Omdat de Stad Gent  en diverse cultuurhuizen de laatste jaren erg veel initiatieven hebben opgezet die de toegang tot cultuur voor iedereen moeten bevorderen, moeten we onze deelnemers ook geregeld informeren. Dit gebeurt aan de hand van een salonvergadering. Om de 6 weken roepen we alle cultuurliefhebbers bij elkaar en trachten we de nodige informatie te geven over initiatieven, kortingen, …

Projecten
Ondanks alle financiële tegemoetkomingen merken we dat kwetsbare groepen de stap naar actieve culturele participatie moeilijk zetten. Praktische, sociale, psychologische, … drempels weerhouden vele mensen. Daarom sloegen we in 2011 en 2012 de handen in elkaar met enkele kunst-educatieve organisaties (Kunst(h)art, zZmogh en vzw De Werf) uit de buurt. Zo werkten we verschillende projecten (zingen, beeldhouwen, dans, schilderen, ...) uit om actieve cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken.  Deze projecten resulteerden in beelden, film, muziek, foto's, ... die we in het najaar van 2012 in een tentoonstelling zullen genieten. Hiermee willen we enerzijds het grote publiek enkele good practices tonen en anderzijds de beleidswerkers blijvend aan de mouw trekken om cultuurparticipatie voor mensen met een laag inkomen als een prioriteit op de politieke agenda te zetten. 

   Waarom?
  • Omdat groepsuitstappen de drempel naar culturele activiteiten verlagen.
  • Omdat ook hier het motto ‘in groep iets doen, is leuker dan alleen’ geldt.
  • Omdat culturele activiteiten mensen uit hun isolement halen en hen aanzetten tot het leggen van sociale contacten. 
  • Omdat gebrek aan geld niet de enige drempel is die cultuurparticipatie in de weg staat. Zo zijn er ook andere praktische en sociale obstakels, zoals angsten, schuldgevoelens, een gebrek aan informatie en voorkennis, enzovoort.
   Wist je dat?
  • het NTGent een fantastisch diversiteitsaanbod heeft uitgewerkt? Hierdoor kunnen maatschappelijk kwetsbare groepen genieten van een theatervoorstelling voor slechts 1 euro. Daarnaast organiseren ze nog een grote waaier aan andere activiteiten. 
  • de Stad Gent ook geregeld 1euro tickets aanbiedt voor verschillende activiteiten in het Gentse? 
  • je via het Steunpunt Vakantieparticipatie met je gezin goedkoop op vakantie of uitstap kan gaan? Elk jaar publiceert het Steunpunt een brochure met alle daguitstappen en vakantie formules. 

KALENDER