THEMAWERKING

Themawerking Gezondheid
Materiële hulpverlening, zoals voeding en kledij, verlichten de pijn, maar lossen armoede als maatschappelijk probleem niet op. Uitroeien van armoede is enkel mogelijk wanneer het beleid de nodige structurele maatregelen neemt die gedragen worden door de diverse doelgroepen. 

Als Vereniging Waar Armen het Woord Nemen, is er voor ons dan ook een cruciale taak weggelegd in het blijvend aan de mouw trekken van beleidswerkers; 
het bundelen van ervaringen en het aandragen van oplossingsvoorstellen ten einde deze structurele maatregelen te bewerkstelligen. Dit doen we aan de hand van een themawerking. 

   Wat?

Onze themawerking heeft in eerste instantie tot doel om ervaringen van deelnemers rond een bepaald thema te bundelen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende methodieken. 
In een volgende fase bekijken we samen met het middenveld in welke mate zij bepaalde problemen het hoofd kunnen bieden. Tenslotte gaan we ook telkens de confrontatie aan met het beleid met het oog op het verkrijgen of stimuleren van structurele maatregelen. 
Selecteer thema voor meer details.

   Waarom?
  • Omdat indien je van onderuit werkt en ervaringen bundelt, je pas echt maatregelen op maat kan bewerkstelligen
  • Omdat je niet mag dweilen met de kraan open, maar ook effectief pogingen moet ondernemen om de kraan te sluiten!
  • Omdat het beleid niet enkel voor, maar ook door de desbetreffende groepen gemaakt moet worden.

FOTOGALERIJ

Foto Sivi


KALENDER