GEZONDHEID

Arm maakt ziek en ziek maakt arm!

Toegankelijkheid van de gezondheidszorg
is en blijft een grote knelpunt. Gunstmaatregelen en tegemoetkomingen bereiken niet de mensen voor wie ze bedoeld zijn.
Dit geldt ook voor het OMNIO-statuut. Veel mensen kennen het bestaan ervan niet. Anderen slagen er niet in om dit statuut aan te vragen en/of de voordelen ervan te gebruiken. 

   Wat?

Via een onderzoek aan de hand van een vragenlijst wil vzw SIVI de knelpunten omtrent het OMNIO-statuut in kaart brengen. De resultaten van dit onderzoek willen we graag bespreekbaar maken met het middenveld (mutualiteiten, …). Vanuit deze bevindingen zullen we concrete acties opzetten opdat meer mensen gebruik zouden maken van dit statuut.

   Waarom?
  • Omdat een maatregel die de juiste doelgroep niet bereikt, een verloren (verdoken?) actie is!
  • Omdat mensen met een laag inkomen vaak hoge gezondheidskosten hebben en een tegemoetkoming hieromtrent de kosten (enorm) kan drukken!
  Wanneer?
  • Momenteel worden de vragenlijsten afgenomen. In het najaar van 2012 willen we de dialoog hieromtrent op gang trekken.