OPVOEDING

Elke ouder maakt zich wel eens ongerust of zit met vragen over de opvoeding van de kinderen. Heb ik die situatie wel goed aangepakt, … ?
Daarnaast bouw je als ouder ook een pak ervaringen op die je wel eens wil delen of aftoetsen met de ervaringen van andere ouders. Ouders die voortdurend te weinig inkomen hebben, lijden onder stress, voelen zich psychisch steeds minder goed en voelen zich vaak onzeker over hun rol als opvoeder. Ondersteuning is voor hen vaak van cruciaal belang.

Daarom werd binnen de werking van vzw SIVI sinds enkele jaren de themagroep
‘De Boei’ ondergebracht.  

   Wat?

De Boei is een gesloten themagroep waar wederzijdse steun van ouders met armoede-ervaring bij het verzorgen van hun relatie met hun (geplaatste) kinderen centraal staat. Het doel is dat ouders elkaar ondersteunen om echt ouder te kunnen zijn, vertrekkend vanuit de gegeven omstandigheden, en zo de relatie met hun kinderen versterken en hun welzijn bevorderen.

Ouders wisselen ervaringen uit van het dagelijkse leven (de ‘vertelronde’). 
De uitwisseling als centraal gegeven wordt versterkt en aangevuld door passende nevenactiviteiten (prettige activiteiten eventueel samen met de kinderen, vorming over thema’s die uit de groepsgesprekken komen zoals ‘ADHD’ en ‘schulden op school’, individuele contacten met de begeleiding, kansen tot uitbreiding van netwerk en integratie). 

Daarnaast is er de stuurgroep waar er met deskundigen uit de sector gereflecteerd wordt over de werking van De Boei en de toekomstperspectieven. 

   Waarom?
  • omdat elke ouder ondersteuning, van welke aard ook, kan gebruiken bij de opvoeding van de kinderen
  • omdat iedereen wel iets opsteekt bij het uitwisselen van ervaringen
  • omdat je niet de enige bent die het bos door de bomen soms niet meer ziet
  Wanneer?
  • De Boei brengt zes tot twaalf ouders in de kansarmoede samen in maandelijkse groepsbijeenkomsten.