WONEN - CLT

Wonen is een van de voornaamste oorzaken van het leven in armoede. Het kopen van een eigen woning wordt door het beleid gezien als een goede vorm van sociale bescherming.

Toch is dit voor het merendeel van mensen in armoede niet haalbaar. 
Kopen is één ding, maar een huis verbouwen en onderhouden kost ook veel geld. 

Vandaar dat vzw SIVI in samenwerking met 
Samenlevingsopbouw Gent eind 2011 van start is gegaan met het CLT (Community Land Trust) project, 
praktijkvoorbeeld waarbij mensen met een laag inkomen worden gestimuleerd en geholpen om een kwaliteitsvolle eigendom te verwerven.


   Wat?

CLT Gent is een democratisch en vernieuwend model om woningen tegen betaalbare prijzen op gemeenschapsgrond te realiseren of om bestaande eigendommen kwalitatief, duurzaam en gezond te renoveren voor mensen uit kwetsbare groepen. 
vzw SIVI zorgt, via huisbezoeken, groepsvoorstellingen, bekendmaking, ... voor de toeleiding van geïnteresseerden uit de doelgroep. Deze geïnteresseerde kandidaat-bewoners uit de doelgroep worden samen gebracht in een themagroep die 2 keer per maand samen komt. In de themagroep CLT wordt het project samen met mensen uit de doelgroep vorm gegeven, en wordt er een vormingstraject opgezet (hoe gaat de aankoop van een woning in zijn werk, wat is een goede woning, hoe zetten we een spaarplan op, ...).

   Waarom?
  • Omdat het beschikken over een kwalitatieve en betaalbare woning niet enkel een grondrecht op zich is, maar ook vaak een noodzakelijke voorwaarde om andere grondrechten te kunnen realiseren
  • omdat het beschikken over een eigen woning en woonzekerheid een hefboom kan zijn om uit je armoedesituatie te geraken
  Wanneer?
  • De geïnteresseerden in het CLT-project komen om de 2 weken samen in een bewonersgroep.