Tine De Vos(70%) is als coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de basishulpverlening (sociale dienst, de sociale kruidenier, het onthaal, de 2de handswinkel Boetiek Vincent). Daarnaast beheert ze de projectsubsidies van de vereniging. Tenslotte participeert ze in het lokaal overleg Sint-Amandsberg. 

 tine.devos@vzwsivi.be          
09/228.56.11 - 0493/19.00.60

         Dinsdag, Donderdag 
         van 8u30 tot 16u30
         Woensdag van 8u30 tot 12u30
         Vrijdag van 8u30 tot 17
Ann Van Hoof (80%) is als coördinator verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de projectwerking: themawerkingen, vorming & beleidswerk. Zelf werkt ze de themawerking wonen uit: ‘Dampoort knapT OP!’ (CLT) en ‘huren op de private markt’. Tenslotte kan je bij haar ook terecht voor de nieuwsbrief en het overleg enerzijds op stedelijk niveau en anderzijds op Vlaams niveau


 
09/228.56.11 - 0498/27.91.00

         Maandag, Dinsdag
         Donderdag en Vrijdag
         Van 9u tot 17u
          
 
Bart Gabriel  zet als groepswerker zijn schouders onder de werking van de uitleendienst en de vrijwilligersondersteuning ikv de sociale kruidenier. 


 
 bart.gabriel@vzwsivi.be          
09/228.56.11 - 0492/50.61.96

 Woensdag, Donderdag, Vrijdag
 
Eva Roeland  werkt als groepswerker de themawerkingen 'vrije tijd' en 'actua' uit. Je zal haar ook wekelijks in de sociale dienst terug vinden. 


 
 eva.roeland@vzwsivi.be          
09/228.56.11 - 0492/50.61.95

 Maandag, Dinsdag, Donderdag