Ann Van Hoof (rechts) is als coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vzw en haar deelwerkingen. Daarnaast staat ze ook met haar 2 voeten in de praktijk. Ze werkt de themawerkingen uit en trekt de mobiele keuken 't overeten.
 0498/27 91 00
         Ma I Di I Do I Vr

Eva Clement (2de van rechts) zet haar schouders onder het renovatieproject 'Gent knapt op' in de wijken Dampoort, Sint-Amandsberg en sinds kort ook in Ledeberg, Gentbrugge en Oostakker. Eva is in bevallingsverlof tem 31/01/21 en wordt vervangen door Jakob Van den Broucke.  

 
 0492/12 04 20 
         Ma I Di I Do

Tineke Verhegge (3de van rechts) is actief op het vlak van proactieve rechtenbenadering en engageert zich voor het project rechtenwijzer. Daarnaast trekt ze de themawerking vrije tijd en staat ze in voor de signaalwerking in het onthaal. 

 
 0491/25 23 52
         
Ma I Di I Do  

 
Ria Bauwens (3de van links) begeleidt de vrijwilligers en medewerkers op de werkvloer van de basishulp: Boetiek Vincent, (mobiele) sociale kruidenier en onthaal.  
 
 0491/63 99 51 
         Di I Woe I Do Vrij
 
Eva Roeland (2de van links) is verantwoordelijk voor de basishulp: Boetiek Vincent, (mobiele) sociale kruidenier, sociale dienst en het onthaal. Ze is eveneens het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de arbeidszorgtrajecten.

 

 0492/ 50 61 95
         Di I Woe I Do Vrij
 Bart Gabriel (links) trekt het project 'Gent knapt op' in de Brugse poort. Met veel enthousiasme zet hij ook zijn schouders onder de uitleendienst voor werk- en tuingereedschap. Tenslotte kan je hem in het najaar van 2020 ook tegen het lijf lopen in het Scheldeoord ikv een wijkonderzoek. 

 
Jakob Van den Broucke (extra foto) vervangt Eva Clement tem 31/01/21. Tot dan is hij het aanspreekpunt voor 'Gent knapt op' in Dampoort - Sint-Amandsberg. Verder vind je hem ook terug in het bouwblok 'het Scheldeoord' waar hij de noden en wensen van de bewoners in kaart zal brengen. 

 
  bart.gabriel@vzwsivi.be
 0492/50 61 96 
         Ma I Di I Do Vrij 0492/12 04 20 
         Ma I Di I Do I Vrij