Steun

Materiële steun

Vzw SIVI ondersteunen kan op heel verschillende manieren.Zo kan je als vrijwilliger een taak opnemen en onze werking mee draaiende houden. Of je kan bruikbare kledij afgeven in onze 2de handskledingwinkel. De opbrengst hiervan vloeit immers meteen terug naar onze werking. 

Financiele steun

Je kan op financieel vlak een steentje bijdragen.
Vzw SIVI wordt financieel ondersteund door de Vlaams Overheid en de Stad Gent.
Toch is extra financiële ondersteuning erg welkom om onze werking te continueren.

Je kan de werking van vzw SIVI extra steunen door :

  • Een bijdrage te storten op het rekeningnummer VDK BE 46 890-5940770-36. 
  • Vanaf 40€ kan u ook een fiscaal  attest bekomen. In dat geval kan u het geld storten op volgend rekeningnummer: BE02 310-0359339-40 (Sint-Vincentiusvereniging, Kleine Wijngaardstraat 179, 1160 Brussel, met vermelding ‘Sint-Vincentiusvereniging Heilig Hart Gent’)