Over ons

Vzw SIVI, een vereniging in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg, bestrijdt armoede en werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Een grote groep vrijwilligers vormen de draaiende motor achter onze werking. 
We bieden een laagdrempelige basis hulpverlening aan, verenigen mensen door groepsactiviteiten en geven armen het woord in een themawerking. We vertrekken van de waardigheid, basisrechten en de kracht van armen, versterken hen en werken aan een draagvlak tegen armoede. 
Zo combineren we acute, persoonlijke en structurele armoedebestrijding.