Basishulp

Basishulp maakt deel uit van een structureel armoedebeleid waarbij materiële hulp dient als een middel voor de weg uit armoede, door linken naar hulpverlening, sociale activering en ontmoeting te leggen. Zo voorziet materiële hulp een antwoord op een acute nood. Het is een tijdelijk vangnet en een opstap tot een bredere en betere structurele begeleiding. In die zin heeft tot doel het leven van mensen weer op de rails te krijgen tot het zichzelf op een dag overbodig maakt.

We vertrekken van het principe ‘noodhulp onder protest’. Materiële hulp kan niet op zichzelf bestaan en is geen structureel middel om armoede te bestrijden. We blijven pleiten voor structurele verhogingen van uitkeringen en steunmaatregelen waarbij mensen niet dienen terug te vallen op materiële hulp.

Als materiële hulp dan toch georganiseerd moeten worden dan willen we een gelijkwaardige toegang en aanbod, en een menswaardige aanpak voor alle kwetsbare Gentenaars.