Beleidsparticipatie

SIVI werkt aan structurele armoedebestrijding. Vanuit de leefwereld van mensen in armoede komen we tot gedeelde ervaringen en mogelijke oplossingen. We trachten blinde vlekken of knelpunten binnen maatschappelijke structuren bloot te leggen door in dialoog te gaan met het beleid, organisaties en diensten. We willen niet blijven steken in woorden, maar streven verandering na. Elke verbetering, hoe klein ook, is goud waard!

TAFELGESPREKKEN

vzw SIVI voert beleidsparticipatie uit aan de hand van tafelgesprekken. Tijdens die gesprekken nodigen we de bezoekers van de basishulp uit om kort in gesprek te gaan over een bepaald thema. De gesprekken zijn vrijwillig en anoniem en duren 10 minuten.

Cijfers, ervaringen en belevingen worden verzameld en gebundeld om vervolgens in dialoog te gaan met beleidsmakers en partnerorganisaties. Aanvullend wordt hetzij een vindplaatsgericht aanbod, hetzij een vorm van informatieverstrekking of actie voorzien. Zo combineren we beleidsgericht werk zonder daarbij de actuele noden uit het oog te verliezen.