Gent knapt op

WAT IS GENT KNAPT OP?

Het project ‘Gent knapt op’ helpt huiseigenaars met een beperkt inkomen met noodzakelijke renovaties aan hun woning. De focus ligt op kwalitatieve, energiezuinige en dus duurzame verbouwingen. Het project heeft een positieve impact op de woon en leefsituatie van kwetsbare eigenaars én het milieu.

Het project voorziet een budget tussen 15.000 en 45.000 euro per woning. De eigenaar betaalt dit bedrag pas terug op het moment dat de woning wordt verkocht. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd om een andere woning op te knappen.

Daarnaast worden de bewoners tijdens het hele traject intensief begeleid, zowel op persoonlijk, sociaal als bouwtechnisch vlak. Dit versterkt hun maatschappelijke en sociale positie.

VOORWAARDEN

 • Eigenaar van maximum 1 woning, en de domicilie staat op deze woning.
 • Er is een brandverzekering.
 • Een beperkt besteedbaar inkomen.
  • Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen
  • Inkomen lager dan de budgetstandaard
 • Een beperkt netto belastbaar inkomen.

Wanneer iemand in aanmerking komt als kandidaat, wordt er nadien een technische screening gemaakt van de woning. Ook de woning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het volledige reglement is hier beschikbaar.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

 • Er wordt geen prefinanciering verwacht van de huiseigenaar. Hierdoor hebben kwetsbare gezinnen met beperkte financiële middelen de kans om hun woonsituatie verbeteren.
 • Door de persoonlijke en intensieve begeleiding krijgt de eigenaar niet alleen een duidelijk inzicht in het hele renovatieproject, het positief resultaat versterkt ook hun maatschappelijke positie. 
 • De energiezuinige ingrepen leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.
 • Gent knapt op is een rollend fonds. Anders dan bij klassieke subsidies worden deze overheidsmiddelen dus niet eenmalig, maar wel meerdere keren ingezet.

INTERESSE?

Mail je naam, adres en telefoonnummer naar info@gentknaptop.be of bel naar +32 492 40 42 70 voor meer informatie.
Onze collega’s Bart Gabriel en Eva Clement zullen jou de nodige informatie bezorgen en verder op weg helpen.

GETUIGENISSEN