Sociale Kruidenier

Ondanks het feit dat materiële hulpverlening een noodzakelijk kwaad is en op termijn overbodig zou moeten zijn, blijft een behoefte bestaan aan betaalbare voeding. Meer nog, door allerlei maatschappelijke tendensen (economische crisis, …) moeten steeds meer mensen een beroep doen op noodhulp onder de vorm van voedselpakketten. In afwachting van structurele maatregelen tegen armoede, pleit vzw SIVI voor een waardevolle en menswaardige manier van noodhulp, meer bepaald onder de vorm van een sociale kruidenier. 


Wat?

 • De sociale kruidenier is een buurtwinkel waar mensen in armoede kwaliteitsvolle producten aan een sterk gereduceerde prijs kunnen kopen. In de sociale kruidenier vind je voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten.
 • Daarnaast wil een sociale kruidenier het sociaal isolement van mensen in armoede te doorbreken door een ontmoetingsplaats te organiseren.
 • Mensen in armoede worden uitgenodigd om te participeren aan de werking en de strijd tegen armoede. Deze armoedebestrijding gebeurt zowel op individueel vlak, als op collectief vlak. Hierbij gaat ook aandacht naar het beïnvloeden van het beleid.Een sociale kruidenier worden tevens arbeidstrajecten aangeboden onder de vorm van vrijwilligerswerk, arbeidszorg, sociale tewerkstelling en werkervaringsprojecten.
 • De sociale kruidenier van vzw SIVI bestaat uit 2 delen: basishulpverlening (gratis assortiment) en de sociale kruidenier (betalend assortiment). De basishulp en de sociale kruidenier zijn van elkaar gescheiden.

Sociale kruidenier:
In het betalend gedeelte hebben alle producten een prijs. Deze prijs is 2/3 van het goedkoopste product in de Colruyt en op € 0,05 afgerond.  Gezinnen krijgen een maximumbedrag dat ze maandelijks kunnen besteden in de sociale kruidenier.

●        1 persoon: € 10,00

●        2 personen: € 15,00

●        3 personen: € 20,00

●        4 en meer personen: € 25,00

Basishulpverlening

De basishulpverlening biedt noodhulp aan mensen in armoede binnen onze KRAS-zone. In de basishulpverlening zijn de producten gratis, mensen kunnen zelf hun producten kiezen onder vorm van een winkelsysteem, mensen bepalen zelf welke producten ze meenemen, wanneer ze deze producten ze komen halen,…

Om de verdeling vlot te laten verlopen komen de klanten op afspraak.

De klanten krijgen deze afspraken in de sociale hulpverlening.

Gezinnen kunnen gedurende 1 maand 2x naar de basishulpverlening komen.

Wie?

Enkel klanten met een doorverwijzing kunnen gebruik maken van de sociale kruidenier en/of basishulpverlening. Voor de sociale kruidenier moet men doorverwezen worden door een bevoegde dienst. Bevoegde diensten zijn OCMW Gent, CAW Gent-Eeklo, Straathoekwerk vzw en K&G. Voor de basishulpverlening kunnen alle organisaties doorverwijzen.
De klant krijgt toegang tot de sociale kruidenier/basishulpverlening als hij/zij per gezinshoofd minder dan 50 euro leefgeld overhoudt per week. Per extra gezinslid wordt daar 25 euro bijgeteld. Een alleenstaande klant met minder dan 75 euro leefgeld per week kan beroep doen op de sociale kruidenier.
Leefgeld = voeding, lichaamsverzorging, cultuur en ontspanning, was –en onderhoudsproducten.
Of een gezin gebruik kan maken van de basishulpverlening, de sociale kruidenier of beide is afhankelijk van de manier van doorverwijzen en waar het gezin verblijft.
Er zijn 4 mogelijkheden:

 • Doorverwijzing voor crisispakket.
 • Doorverwijzing voor sociale kruidenier door bevoegde dienst en de klant woont in de zone van vzw SIVI.
 • Doorverwijzing dienst voor sociale kruidenier door niet bevoegde en de klant woont in de zone van vzw SIVI.
 • Doorverwijzing voor sociale kruidenier en de klant woont niet in de zone van vzw SIVI.

Wanneer?

 • Elke dinsdag 14u – 16u
 • Elke woensdag 9u30 – 12u
 • Elke donderdag van 14u – 18u

Waar?

Sinds de coronacrisis gaat de voedselverdeling, het onthaal, de sociale kruidenier en de sociale dienst door in de Doornakkerstraat 54, Sint-Amandsberg.

 • Doornakkerstraat 54
 • 9040 Sint-Amandsberg