Missie en visie

MISSIE

SIVI, een organisatie in de Gentse Dampoortwijk, werkt aan structurele armoedebestrijding zonder daarbij de actuele noden uit het oog te verliezen. 

Zo proberen we via basishulp het leven van mensen in een kwetsbare positie weer op de rails te krijgen. Tegelijk gaan we via beleidsparticipatie samen met hen lange termijn oplossingen uitwerken waar iedereen beter van wordt.

SIVI is een team van doeners. Als we de kans of noodzaak zien zullen we via projecten en sterke samenwerkingsverbanden aan de slag gaan en oplossingsvoorstellen in de praktijk realiseren.

VISIE

SIVI streeft naar een wereld waarin sociale rechtvaardigheid een evidentie is en gelijke grondrechten ervoor zorgen dat iedereen op een veilige en waardige manier kan (samen)leven. 

HISTORIEK EN TOEKOMST

In de jaren 90 is SIVI ontstaan onder de kerktoren met het uitdelen van peperkoekenharten. Doorheen de jaren hebben we een hele evolutie afgelegd op het vlak van armoedebestrijding. Het staat ondertussen als een paal boven water dat we structurele oplossingen moeten nastreven als we armoede willen overwinnen.

We willen onszelf vooral niet verliezen in grote woorden en complexe denkkaders. Wel integendeel, we steken graag de handen uit de mouwen en zweren bij het uitbouwen van goede praktijkvoorbeelden. Want laat dat voor ons de sleutel tot verandering zijn. 

SIVI is een kleine organisatie, maar groot qua eenvoud en bescheidenheid. En dat is een bewuste keuze. Tenslotte is het klaar en duidelijk dat er voor onszelf maar één doel is: dat we op een dag mogen vaststellen dat we overbodig zijn.