Signalen en aanbevelingen van de vier Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen

Er wordt wel eens gezegd dat we allemaal in hetzelfde schip zitten. Maar dat klopt niet. We zitten in dezelfde storm, nl. de coronacrisis, maar niet in dezelfde boot. De ene trotseert de storm op een luxejacht, de andere vanop een roeiboot. En daartussen in varen nog veel andere boten. Sommigen genieten op volle zee anderen moeten hun schip verlaten en hun reddingsboei uitgooien. Neen, in deze tijden van crisis zijn er heel verschillende ervaringen en noden. Iedereen beleeft zijn reis. Hoog tijd om noden in kaart te brengen en actie te ondernemen zodat we iedereen op zee zo goed mogelijk doorheen deze storm kunnen loodsen.

De Gentse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen (Jong Gent In Actie, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, SIVI en De Zuidpoort) willen in deze Corona-crisis signalen en aanbevelingen meegeven aan beleidsmakers en maatschappelijke actoren. Volgende link geeft jullie een overzicht van de signalen en aanbevelingen waar steevast op ingezet moet worden: https://dezuidpoortgent.be/corona-aanbevelingen/