Volksraadpleging: betaalbaar wonen in Gent

Op zondag 8 oktober vindt in Gent een volksraadpleging plaats over betaalbaar wonen. De volksraadpleging werd afgedwongen door burgerbeweging Te Duur.

De Stad Gent bezorgde elke Gentenaar een infobrochure van 12 pagina’s. Hoewel er een inspanning werd geleverd om de inhoud in heldere taal te formuleren, blijft het een enorme hoeveelheid tekst die niet voor iedereen toegankelijk is. Bovendien waren de 2 te beantwoorden vragen moeilijk om te begrijpen.

Daarom maakten wij een duidelijke infographic met de essentiële informatie, in toegankelijke taal.

DE 30 EISEN VAN DE WOONCOALITIE ‘RECHT OP BETAALBAAR WONEN’

17/10/22 was de dag waarop 30 wooneisen – verzameld na een jaar intensieve campagnes en acties onder de stadshal – overhandigd werden aan het Gentse stadsbestuur (en eerder ook aan de Vlaamse minister van Wonen). Doorheen het jaar was er een globale ‘woonbeweging’ ontstaan, de Gentse wooncoalitie, bestaande uit een 50tal Gentse middenveldorganisaties die allen bezorgd zijn omtrent het grondrecht wonen, waaronder de Zuidpoort.

De volksraadpleging gaat onder meer over wooneis 1:  Alle overheden stoppen de uitverkoop van publieke gronden en gebouwen. Ze gebruiken deze maximaal voor betaalbaar wonen.

De tweede vraag is erop gericht om voor 40% van de Gentenaren betaalbaar wonen te realiseren – een eis die we 100% onderschrijven vanuit de wooncoalitie.

WIL JE MEER WETEN?

Via deze bronnen vind je meer achtergrondinformatie over (sociaal en betaalbaar) wonen in Gent.

Woonstudie Gent 2023
De woonstudie van de Stad Gent onderzoekt de belangrijkste uitdagingen op het gebied van demografie, sociale aspecten en ruimte in de huidige en toekomstige woningmarkt. Het doel is om prioriteiten te stellen voor het woonbeleid, waarbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige woonvraag versus het al dan niet geplande aanbod. Er wordt onderzocht hoe de stad moet omgaan met bestaand vastgoed en nieuw aanbod.

Burgerbeweging Te Duur volgt de problemen en aanbevelingen in deze woonstudie, vooral op vlak van betaalbaar wonen. Om die reden vraagt de organisatie om een volksraadpleging.

Woonspraak
Een maandelijkse podcast van Woonzaak waarin bewoners, academici en middenveldorganisaties aan het woord komen over de woonthematiek in Vlaanderen.