Gent wil 20% sociale woningen tegen 2050

Het Gentse stadsbestuur heeft een nota goedgekeurd met een duidelijke ambitie. Tegen 2050 wil Gent over 20% of 25.000 sociale woningen beschikken. De Wooncoalitie is heel tevreden met dit nieuws

DE VOLKSRAADPLEGING HEEFT EFFECT

De Wooncoalitie heeft door haar campagne in 2022 duidelijk gemaakt dat er een wooncrisis is in Gent. Met het sociaal woonplan speelt Stad Gent in op de 30 topprioriteiten die de Wooncoalitie in 2022 overhandigde aan het stadsbestuur. 

Het resultaat van de volksraadpleging van 8 oktober (waarvoor ruim 30.000 Gentenaars stemden) ondersteunde de eisen van de Wooncoalitie. Ook dit had een positieve invloed op de ambities voor 20% sociaal wonen in Gent.

Het toont aan dat actievoeren werkt, dat de burger wel degelijk iets te zeggen heeft. En daarop mogen we best fier zijn.

DE ROL VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Hoewel Stad Gent gemotiveerd is om van sociaal en betaalbaar wonen een prioriteit te maken, is het ook belangrijk dat de Vlaamse Overheid daarin volgt. Een deel van de kosten moet immers d.m.v. subsidiëring en een (renteloze) lening gedragen worden op Vlaams niveau.

Of zoals Gentse burgemeester Mathias De Clercq het verwoordde op 16 oktober: “Wij staken al een tandje bij, maar het gaat vaak om bovenlokale aangelegenheden. Vandaar onze boodschap: Vlaanderen, steek een serieuze tand bij en geef ons handvaten om dit aan te pakken.” 

De Wooncoalitie bracht op 29 januari een bezoek aan het Gentse Stadbestuur met een bos bloemen, als bedanking voor de politici die zich inspannen om meer sociaal wonen te realiseren.

De Wooncoalitie geeft bloemen af aan het Gents stadsbestuur. (foto via schepen Tine Heyse)