Infographic Centraal Inschrijvingsregister

Vanaf 18 maart verdwijnen de bestaande wachtlijsten voor een sociale woning en worden ze vervangen door 1 nieuwe wachtlijst: Centraal Inschrijvingsregister of CIR.

Deze centrale lijst zorgt ervoor dat mensen niet meer op verschillende lijsten (en vaak ook verschillende plaatsen) staan. Daarnaast kunnen mensen nu ook zelf hun dossier online raadplegen en gegevens aanpassen. 

De manier waarop het ingevoerd wordt, daar hebben we het een pak moeilijker mee. Mensen die momenteel op een wachtlijst staan, moeten hun inschrijving digitaal of per post bevestigen. Hiervoor hebben ze 30 dagen de tijd. Indien dit niet gebeurt, verliezen ze hun plaats op de wachtlijst en komen ze dus niet meer in aanmerking voor een sociale woning. De verantwoordelijkheid wordt volledig bij de kandidaat-huurder gelegd.

Alle wachtenden krijgen een brief van hun woonmaatschappij met de vraag om hun inschrijving te bevestigen. Veel betrokken organisaties vrezen dat de voorziene communicatie niet voldoende is om iedereen te bereiken, met als gevolg dat mensen uit de boot zullen vallen. Daarnaast zal ook een groep mensen dit niet zelfstandig kunnen doen en afhankelijk zijn van o.a. hulporganisaties en woonmaatschappijen om hun registratie in orde te brengen. 

Het Gents Collectief tegen Armoede maakte een infographic. Daarop vatten we de belangrijkste informatie samen, in de hoop zo meer mensen te bereiken. 

We voorzagen een algemene Vlaamse versie i.s.m. het Netwerk tegen Armoede, en eentje specifiek voor Gentenaren. Je kan ze hier downloaden in pdf: Infographic CIR Gent – Infographic CIR Vlaanderen