Raad van bestuur

Vzw SIVI werd gesticht op 16 juni 1995. De statuten hiervan verschenen in het Belgische Staatsblad op 9 oktober 1995. Op 1 januari 1996 werd zij door de Vlaamse Regering erkend als autonome vrijwilligersorganisatie. Ondernemingsnummer : 0456 158 930
Zit je met een prangende vraag die je graag rechtstreeks aan onze voorzitter zou stellen, dan kan je hem bereiken op het volgende mailadres josremy@telenet.be

De Raad van Besuur houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en de algemene gang van zaken. Zij adviseert eveneens de afgevaardigd beheerder en coordinatoren hierover. De Raad van Bestuur staat los van de dagelijkse leiding van de organisatie.
De Raad van Bestuur acteert in het belang van de vzw SIVI, zowel in het belang van de werknemers, de vrijwilligers en de doelgroep van de organisatie. Zij adviseert de dagelijkse leiding en helpt de strategische richting van de organisatie uit te tekenen. Zij kijkt eveneens toe of de doelstellingen van de organisatie worden bereikt, of de afgesrproken strategie wordt gevolgd en of de risico’s voor de organisatie voldoende worden afgedekt. Zij kijkt eveneens toe op het financiele beheer van de organisatie.
Belangrijke beslissingen van de dagelijkse leiding worden besproken met en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Leden:

Voorzitter :
Jos Remy 
 Afgevaardigd Beheerder :
Odette Soens
 Secretaris Penningmeester :
Thierry Boone
 Leden Raad van Bestuur :Anne Van Renterghem
Miek De Deurwaerder
Doris Curio
Nathalie Samaes 
 Algemene Vergadering :Jean-Louis Boone
Renilde Grimonpon
 
 Namens Sint-Vincentius
 Provinciale Raad Oost-Vlaanderen:
Aster Vereecken
 Boekhouder :
Eric Melis